Recreatie woningen Singraven

Recreatiewoningen Singraven

Bij het landgoed Singraven worden twee monumentale dienstwoningen verbouwd tot recreatiewoningen.
Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd;


• Bouwaanvraagtekeningen
• Bouwbesluittoetsing
• Detailtekeningen

Ontwerp: In Perspectief architectuur

Plattegrond

Voorgevel

Achtergevel

Doorsnede

Detaillering