Kulturhus Overdinkel

Nieuwbouw Kulturhus Overdinkel

In Overdinkel is een Kulthurhus gebouwd bij de bestaande sporthal de 'Spil'. In het nieuwe gebouw vestigen zich onder andere een basisschool, de bibliotheek en een dorpscentrum.
Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

• Ontwerptekeningen
• Vergunningstekeningen
• Uitvoeringstekeningen
• Detailtekeningen
• Projectbegeleiding
• Visualisatie

Ontwerp: De Witte - Van der Heijden Architecten

Zicht vanaf dorpsplein

Begane grond

Geveltekeningen

Uitvoeringsdetail overstek

Impressie centrale ruimte