Wij verzorgen alle stappen in het bouwproces van ontwerp tot oplevering

Tekenwerk

Op basis van de door u aangeleverde ontwerp zetten wij uw schetsen om naar een tekening in de gewenste fase. Van ontwerptekeningen tot en met werktekeningen.
Ú neemt de beslissingen, wij tekenen het uit.
Wij werken al ons tekenwerk uit in een 3d model waaruit de 2d tekeningen worden gegenereerd. Hieronder een overzicht van mogelijke tekeningen:

• Ontwerptekeningen
• Vergunningstekeningen
• Detailtekeningen
• Uitvoeringstekeningen
• Verkoop / verhuurtekeningen
• Splitsingstekeningen
• Inmetingstekeningen
• Slooptekeningen
• 3D tekeningen
• Bouwbesluit tekeningen

Plattegrond tekening

Doorsnede tekening

Detail tekening

Bouwbesluittoetsing

Een standaard bouwbesluittoetsing bevat de volgende onderdelen:

• Oppervlaktes van GO, VG en VR (conform NEN 2580)
• Ventilatie en spuiberekeningen
• Daglichttoetreding
• BENG berekeningen

Mogelijke aanvullingen op de bouwbesluittoetsing zijn:

• Visualiseren van het GO, VG en VR
• Visualiseren van het ventilatieschema
• BENG-berekening

Ventilatieschema

Daglichttoetreding

EP berekening

Visualisaties

Wij maken snel en goedkoop hoogwaardige, digitale artist impressions. Deze zijn te gebruiken voor onder andere presentaties, verkoopbrochures en bouwborden. Samen met u bepalen wij het beste standpunt en de stijl van de impressie.

Daarnaast bieden wij de mogelijk om uw gebouw op een interactieve manier te bekijken. Dit kan op verschillende manieren.
Een fraaie mogelijkheid is een animatie. Hierbij loopt de camera over een vastgesteld pad. Ook is het mogelijk om een aantal plaatsen in en rondom het gebouw uit te kiezen. U kunt dan tussen de verschillende punten navigeren. Op ieder punt kunt u 360 graden om u heen kijken alsof u ter plaatse bent.

Om het meeste inzicht te krijgen kunnen wij een interactief 3d model leveren. U bent geheel vrij om zelf door het gebouw te lopen. Daarbij is het mogelijk om specificaties op te vragen over afmetingen of materialen van bouwdelen.

Exterieur impressie

3D panorama

Interieur impressie

Bouwbegeleiding

Als bouwbegeleider behartigen wij de belangen van uw opdrachtgever. Wij begeleiden particulieren en professionals bij al hun bouw- en verbouwplannen. Ons doel is uw bouwplan tot het gewenste resultaat te brengen. Daarnaast nemen wij met onze diensten u alle werk uit handen. De begeleiding wordt gezorgd door een bouwkundig ingenieur met een jarenlange ervaring in de bouw. Hierdoor verloopt de bouw soepel, kunnen er veelal (veel) kosten worden bespaard waardoor verdienen wij onszelf terug. Tevens zorgen wij ervoor dat uw ontwerp gerealiseerd wordt zoals u dit heeft bedoeld.
Een bouwbegeleider kan ingeschakeld worden voor diverse onderdelen van de bouw of voor de volledige begeleiding. Dit is afhankelijk van de kennis en tijd van de opdrachtgever.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van onze opzichters is communicatie met de opdrachtgever. Nog voor de start van het toezicht worden er afspraken gemaakt hoe en waarover opdrachtgevers geïnformeerd willen worden en hoe frequent. Vaak resulteert dit in een weekrapportage die per e-mail verzonden wordt, de onderwerpen hierin worden afgestemd op het project en de wensen van de opdrachtgever.

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

BIM

BIM staat voor Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.
Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.
BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. In de automobiel- en vliegtuigindustrie wordt al heel lang dergelijke methodieken en informatieopslag succesvol toegepast.
De meeste gebouwen zijn unieke projecten. Door een virtueel ´prototype´ te bouwen worden veel problemen, knelpunten en mogelijke valkuilen al voor de werkelijke bouw onderkend en ondervangen.

Coördinatie model

Clash

Rapportage

Projectbegeleiding

Eén van de belangrijkste elementen waaraan een project moet voldoen is de juiste kwaliteit. Dit kan op verschillende manieren overeengekomen worden tussen partijen, maar een goede methode is het verstrekken van een bestek voor uitvoerende partij(en). Middels een opdrachtverstrekking wordt het bestek dan een contractstuk en staat hiërarchisch ver boven de bindende afspraken. In het bestek wordt naast kwaliteit, materiaal- en uitvoeringsomschrijvingen ook juridische zaken omschreven, zoals aansprakelijkheid, garanties, kortingsbedingen (boetes) bij overtredingen. Wij hebben een aantal ervaren werknemers in dienst die STABU-bestekken schrijven. Dit kan alleen een bouwkundig bestek of een installatiebestek zijn, of een combinatie van beiden.
Ook andere methodes om kwaliteit vast te leggen, zoals technische omschrijvingen, werkomschrijvingen, kopersbrochures, programma van eisen, prestatiebestekken kunnen door onze bestekschrijvers op professionele wijze worden geschreven.
De belangrijkste rol heeft de opdrachtgever in het aangeven welke zaken hij vastgelegd wil hebben. Wij zullen alles in een bestek technisch vertalen, waardoor gewaarborgd wordt dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die hij beoogt.

Ook voor het maken van calculaties voor bouwprojecten kunt u bij ons terecht. Vaak krijgen we opdracht in de beginfase waarna de calculaties steeds gedetailleerder worden naarmate het project verder wordt uitgewerkt. De berekeningen kunnen ook gebruikt worden om budgetten te bewaken.
De begrotingen die wij verzorgen zijn exploitatiekostenberekeningen, haalbaarheidsanalyse, elementenramingen, directiebegrotingen, detailbegrotingen, planwijzigingen, meer- en minderwerk staten.

STABU bestek

Begroting

Kleuren-materiaalstaat